Y Ü K L E N İ Y O R
. . .

Çocuk Edebiyatı

Okulöncesi dönemdeki çocuklar (0-6 yaş) duyularını geliştirmek ve duygularını tanımak yoluyla meraklarını gidermek ihtiyacındadır. Bizim kitaplığımızdaki kitaplar onların öncelikle kendilerini ve yakın çevrelerini tanımalarına yardımcı olacaktır. Çocuklarınızın öğrenme yaşantıları kitaplardan öğrendikleri yeni kavramlar ile zenginleşecek, kendilerine ve çevrelerine karşı güven duyguları gelişecektir.

Okuma yazma etkinlikleri bir yandan çocuğunuzun (7-8 yaş) dil gelişimini hızlandırır, diğer yandan derslerdeki ve çeşitli alanlardaki başarısının temelini oluşturur. Okuma yazma sürecini başarılı bir biçimde gerçekleştiren çocuk hem kendi duygu ve düşüncelerini daha açık anlatabilecek hem de çevresiyle daha etkili iletişim kurabilecektir. Unutmayalım ki bu kitap okuma uğraşımızın bir alt amacı da okuma – yazmaya geçiş sürecine katkı sağlamaktır. Kitaplığımızdaki kitaplarla çocuklar arasında kurulan etkileşim, çocukların estetik beğenilerini yükseltecek yaşam ve insan gerçekliğine ilişkin bilgileri edinmelerine önemli katkılar sağlayacaktır. Böylece çocuklarımızın araştırma yapma ve okuma isteği artacak, yaratıcılığı ve düş gücü gelişecektir.

Copyright © 2024 | İlkumutlar Anaokulu | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım

0 [530] 882 06 31
0 [530] 882 06 31
Soru Sor