Y Ü K L E N İ Y O R
. . .

Müzik Etkinliği

Müzik, öğrenmeyi ve algılamayı kolaylaştıran etkin yollardan biridir. Müzik etkinlikleri, çocukların hem bilişsel, dil, motor, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen hem de müziksel gelişim sürecini olumlu yönde etkileyen çalışmalardır. Müzik çocukların duygu ve düşüncelerini şarkı, ritim, hareket, dans ve basit vurmalı çalgılarla ifade etmelerini sağlarken aynı zamanda başarı ve kendine güven duygusu kazandırır. Müzik etkinlikleriyle çocuklar; ince-kalın, hızlı-yavaş, uzun-kısa, alçak-yüksek gibi zıt kavramların farkına varırlar. Müzik içerisindeki ritim ve uyak somut bilgilerin hatırlanmasını kolaylaştırır. Çocuklar, müzikle bedensel hareketleri birleştirerek müziğin karakterine ve ritmine uygun olarak belirli bir düzen içinde hareket etme becerisini kazanır. Özellikle Türk ve Dünya müziklerinden sunulan farklı müzik örnekleri, sergileyecekleri hareketleri çeşitlendirmelerini sağlar.

Çocukların, kendilerini sözel olarak kolayca ifade edemediği durumlarda müzik etkinlikleri, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyerek özgüven kazanmalarına yardımcı olur. Eğitici ve öğretici çocuk şarkıları, ezgili saymaca, bilmece, tekerleme ve atasözleri dil gelişimine katkı sağlamak için kullanılan araçlardır. Çocuklar, bunları söylerken hem zevk alır hem de doğru ve akıcı konuşma becerilerini kazanır.

Copyright © 2024 | İlkumutlar Anaokulu | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım

0 [530] 882 06 31
0 [530] 882 06 31
Soru Sor