Y Ü K L E N İ Y O R
. . .

Erken Okuryazarlık Etkinliği

Erken yaşlarda çocuklara sağlanan deneyimler, çocukların okuma ve yazma ile ilgili olumlu tutum ve alışkanlıklar kazanmasını sağlayarak erken okuryazarlık becerilerini geliştirmelerine temel oluşturmaktadır. Erken okuryazarlık etkinliği ile çocukların bu becerilere ilişkin deneyimler edinmesi amaçlanır. Bu bağlamda erken okuryazarlık etkinlikleri okuma, yazma, dinleme ve konuşma sürecini de kapsayan, dilin tüm bileşenlerinin geliştirilmesine olanak tanıyan etkinliklerdir. Çocukların okuma sürecine uyumunu kolaylaştıran bu etkinlikler, aynı zamanda ileride okumayı kolay öğrenmelerini de sağlamaktadır.  Erken okuryazarlık becerisine sahip olan çocuklar şu kazanımlara sahiptirler: Kitabı doğru tutar, kitabın ön ve arka yüzünü bilir, kitabın sayfalarını önden arkaya doğru çevirir, yazı düzeninin soldan sağa, yukarıdan aşağıya doğru olduğunu bilir, okunan şeylerin sözcükler olduğunu ve yazıya geçirilebileceğini fark eder.

Copyright © 2024 | İlkumutlar Anaokulu | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım

0 [530] 882 06 31
0 [530] 882 06 31
Soru Sor