Y Ü K L E N İ Y O R
. . .

Matematik Etkinliği

Matematik eğitiminin amacı, çocukların matematiğe yönelik doğal ilgi ve anlayışlarını kullanarak bilişsel gelişimlerini desteklemek, matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak, sahip oldukları kavramsal bilgilerle yeni bilgiler arasında bağ kurmalarına yardımcı olmak, matematiksel kavram ve becerilere neden gereksinim duyulduğunu ve bu kavram ve becerileri nasıl kullanıldıklarını anlamalarına yardımcı olmaktır. Ayrıca matematik etkinlikleri ile çocuklarda matematiksel sorgulama becerisini geliştirmek amaçlanmaktadır.

Copyright © 2024 | İlkumutlar Anaokulu | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım

0 [530] 882 06 31
0 [530] 882 06 31
Soru Sor