Y Ü K L E N İ Y O R
. . .

Türkçe Etkinliği

Türkçe etkinlikleri, çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak ve iletişim becerilerini güçlendirmek için planlanan etkinliklerdir. Bu etkinliklerin amacı, Türkçenin zengin söz varlığını çocukların anlamalarına ve ifade edebilmelerine rehber olabilmektir. Eğitim programlarında dil ve iletişimin desteklenmesi için çocuk-çocuk ve yetişkin çocuk iletişimini teşvik eden bir yaklaşımın benimsenmesi önemlidir. Türkçe etkinlikleri kapsamında çocukların nitelikli çocuk kitaplarıyla tanıştırılması oldukça önemlidir. Bu süreç, sadece Türkçe etkinliklerinde değil diğer etkinlik türlerinde de desteklenir. Sınıflarımızda, en az çocuk sayısı kadar nitelikli çocuk kitabı var olup, bu kitaplar çocuk edebiyatının resimli öykü kitabı, bilmece, tekerleme, parmak oyunu ve şiir gibi farklı türlerini içermektedir. Farklı türdeki bu kitaplar, çocukların erken yaşlarda kitaba olan ilgilerini arttırarak yeni edebi türler ile tanışmalarını sağlamaktadır. 

Copyright © 2024 | İlkumutlar Anaokulu | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım

0 [530] 882 06 31
0 [530] 882 06 31
Soru Sor