Y Ü K L E N İ Y O R
. . .

Drama Etkinliği

Okul öncesinde drama çocuğun yaparak yaşayarak öğrenmesini sağlayan, bütüncül gelişimini destekleyen, önceden belirlenmiş amaçları olan, olayları sözel ya da sözel olmayan iletişim yöntemleriyle ifade etmeye dayalı bir etkinliktir. Drama etkinliği bir grup etkinliğidir ve bireyden gruba giden bir süreçte gerçekleşir. Drama sürecinde ısınma, canlandırma/doğaçlama ve değerlendirme aşamaları vardır. Okul öncesi dönemde olan çocuklar için drama sürecinde yer alan tüm aşamalara yer verilir. Tek başına rol oynama, zihinde c oynama, zihinde canlandırma, taklit yapma drama etkinliği için yeterli değildir anlandırma, taklit yapma drama etkinliği için yeterli değildir oynama, zihinde canlandırma, taklit yapma drama etkinliği için yeterli değildir Isınma aşamasında tanışma, hareket çalışmaları gibi çalışmalar yapılabileceği gibi çocuk oyunlarından da yararlanılır. Bu süreç çocukların oyuna katılma isteğini artırır, çocukların birbirlerine ısınmalarını ve rahatlamalarını sağlar ve çocukları doğaçlama yapmaya hazırlar. Çocukların bedenlerinin ısınması, birbirleri ile etkileşimlerinin oluşması ve bir sonraki aşamada yapılacak doğaçlamaya yönelik hazırlık gerçekleşmiş olur.

Copyright © 2024 | İlkumutlar Anaokulu | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım

0 [530] 882 06 31
0 [530] 882 06 31
Soru Sor