Y Ü K L E N İ Y O R
. . .

Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri

Eğitim-öğretim programıyla  birlikte hareket eden Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri; gelişim süreçlerinin en kritik çağı olan okul öncesi dönemde, çocuk-aile-okul üçgeninin parçalarını ve toplamını olabildiğince anlamlandırmayı hedeflemektedir.

"Kendini gerçekleştirme yolculuğunun ilk adımı okul öncesi dönemde atılır."

Yukarıdaki söz; okul öncesi dönemdeki yaşantıların kalitesi ile psikolojik dengenin bağlantılı olduğu anlamına gelmektedir.  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri; okul öncesi yaşantı kalitesini arttırabilmek amacıyla 3 ayrı hedefe yönelik hizmet sunmaktadır.

1-Çocuklara Yönelik Çalışmalar

Okula uyum ve oryantasyon çalışmaları: Çocukların ilk sosyal açılımlarını güvenli şekilde gerçekleştirmek amacı ile çocuğa uygun olan oryantasyon programı uzman psikolog rehberliğinde hazırlanmaktadır.

Çocuğu tanıma programı: Çocuklarımızın ilgi ve yetenekleri, karakteristik özellikleri, güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri, uzman psikoloğun bireysel ve grup çalışmaları ( gözlem, test, oyun vb ) sonucunda değerlendirilmektedir.

Çocuğu yaş gelişim özelliklerine göre inceleme ve değerlendirme:Her çocuğun ayrı ayrı; psikomotor, bilişsel, duygusal, sosyal, dil ve özbakım gelişim süreçleri uzman psikolog gözetiminde incelenir ve aylık raporlar düzenlenerek ay ay gelişim grafiği değerlendirilir.

Olası bir davranış veya uyum probleminin tespit edilmesi, değerlendirme ve takibi: Olası bir davranış veya uyum problemi tespit edilirse, veliye bildirilmesi, çocuğun kişilik özelliklerine uygun müdahale programının oluşturulması, problemin takibi ve değerlendirilmesi uzman psikolog tarafından yapılır. Gerekli görüldüğü takdirde dış bir kaynaktan uzmana yönlendirme gerçekleşir.

2- Ailelere Yönelik Çalışmalar

Bireysel veli görüşmeleri: Bireysel veli görüşmelerinde uzman psikolog ve veli, çocukların gelişim özellikleri ile ilgili paylaşımlarda bulunurlar.

Bültenler: Aylık eğitim bültenlerinde uzman psikoloğun farklı konularla ilgili makaleleri bulunmaktadır.

Seminerler ve grup çalışmaları: Sene içinde ihtiyaca yönelik olarak şekillenen bilgilendirici ve paylaşımcı seminer ve grup çalışmaları düzenlenmektedir.

Aile Danışmanlığı: Aile danışmanlığı hizmetinde uzman psikolog ailenin talep ettiği bir rehberlik konusunda aileleri bilgilendirici yönlendirmeler gerçekleştirmektedir.

Yukarıda sözü edilen tüm bu çalışmalar aşağıdaki ilkeler esas alınarak gerçekleşmektedir;

Her çocuk parmak izi kadar özel ve değerlidir.

Her çocuğun kendine özgü bir gelişim ritmi vardır.

Rehberliğin temelinde insan hak ve sorumlulukları ile yakından ilgili demokratik ve insancıl bir anlayış yatar.

Rehberlik anlayışı, her türlü çalışması ile öğrenciyi merkez alan bir sistemi öngörür.

Her türlü rehberlik uygulaması bilimsel temel ve değerleri esas alır.

Aile iletişiminde dürüst ve gerçekçi olmak esastır. 

Rehberlik uygulamalarında öğrenci ile yakından ilgili olan herkesin anlayış ve işbirliği içinde çalışması gereklidir.

Copyright © 2024 | İlkumutlar Anaokulu | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım

0 [530] 882 06 31
0 [530] 882 06 31
Soru Sor